Preview Mode Links will not work in preview mode

NAHLAS |aktuality.sk


Nov 25, 2021

Dnes začal prvý deň lockdownu pre všetkých. Odborníkov z konzília sme sa teda pýtali, prečo je aj pre očkovaných, ako dlho bude pre vakcínovaných trvať, čo o tom rozhoduje, ako sa plánuje zvýšiť zaočkovanosť, aby sme predišli ďalším lockdownom a aké výhody budú mať očkovaní po jeho konci. 

Budete počuť primárku Alenu Košťálovú a Mateja Mišíka - šéfa Inštitútu zdravotných analýz. 

Dnešok – 25. november je Medzinárodným dňom za odstránenie násilia páchaného na ženách. Už pred pár rokmi prieskumy, ale aj informácie odborníkov ukázali, že približne každá piata žena sa u nás stretla s nejakou formou rodovo podmieneného násilia - od tých najbrutálnejších foriem fyzického násilia, až po násilie psychické, ekonomické či sociálne.

Systém boja voči tomuto typu násilia pritom u nás - na Slovensku, až pričasto zlyháva a obete opakovane traumatizuje a viktimizuje a rovnako tak je tomu aj v oblasti verejnej debaty v ktorej panuje až priveľa mýtov a stereotypov. Braňo Dobšinský sa o tejto téme porozprával s odborníkmi na diskusiu zorganizovanej Ligou za duševné zdravie.

Moderuje Denisa Hopková. Spolupracoval Branislav Dobšinský.